BIURO PROJEKTÓW
I INWESTYCJI BUDOWLANYCH

BUDYNEK USŁUGOWY Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ

POWIERZCHNIA 700 m2

BUDYNEK MONTAŻOWO-MAGAZYNOWY

POWIERZCHNIA 1300 m2

BAZA TRANSPORTOWA Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

POWIERZCHNIA 700 m2

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Powierzchnia: 196 m2

BUDYNEK CHŁODNI

Powierzchnia zabudowy: 1 753,50 m2
Kubatura: 7 943,50 m3

BUDYNEK OBORY

Powierzchnia zabudowy: 1 230,70 m2
Kubatura: 8 400,08 m3

BUDYNEK USŁUGOWY

Powierzchnia zabudowy: 552,50 m2
Kubatura: 4 300,60 m3

HALA PRODUKCYJNA

Powierzchnia zabudowy: 2 352,00 m2
Kubatura: 16 009,00 m3
Masa konstrukcji: 74 000,00 kg